Bakgrunn

Famut Design startet egentlig som en meget vag idé som etter hvert vokste til noe mer konkret, langt utenfor opprinnelig tankebane …

Kanskje det er slik de fleste idéer kommer frem i lyset, eller til overflaten?


Webdesign

Et webdesign, eller en mal for en hjemmeside, fastsetter utseende eller layout på nettsiden. Her bestemmes grunnleggende fargevalg, bakgrunn, utseende og størrelse på elementer eller moduler slik som menyer, tekst, osv, og hvordan disse skal plasseres i forhold til hverandre.

Videre bestemmer malen om bakgrunnen skal være i farger, et bilde eller et fotografi, hvorledes tekst- og bilderammer i utgangspunktet skal se ut, korrekt plassering av moduler med bestemt teksttype og størrelse, osv.

Malen blir derved grunnstenen i den hjemmesiden du ønsker å vise frem, enten dette er for privat bruk, for et lag eller forening, eller en nettside for en mindre bedrift.

I de senere år har både smarttelefoner og nettbrett gjort sitt inntog, og spørsmålet blir da om din nettside også skal kunne tilpasses for visning på disse plattformene (responsive)?

Når malen tas i bruk står du helt fritt til å gjøre endringer hvis du så måtte ønske. Dette kan være plassering av moduler, bilder, skrifttype (font) og tekstfarger i overskrift, artikkel eller annet sted.

Husk at du må selv sørge for innholdet -, vi gir deg «kun» arbeidsflaten …..


Utvikling av nye maler

Våre tidlige design ble utført på ren hobby basis. Etter hvert har vi nok innsett at prosessen og arbeidet blir ganske tidkrevende og vi måtte derfor ha litt igjen for alle timene som legges ned i et slikt produkt. Men, selv om dette ikke er helt gratis håper vi allikevel at våre priser er konkuransedyktig.

Det er ingen særlig forskjell rent arbeidsmessig om du har behov for å etablere en ny nettside, eller om du ønsker å piffe opp eller oppgradere en eksisterende nettside.

Pr idag tilbyr Famut Design maler (templates) for bruk sammen med WordPress CMS. Joomla har vi lagt på hyllen så langt. Rene HTML-sider er fortsatt mulig -, og valget er selvfølgelig ditt …


Råd og veiledning

Ønsker du kun råd eller veiledning ifm en allerede etablert nettside kan vi selvfølgelig også hjelpe til med dette.


Vær oppmerksom på at design av logo ikke inngår i vår vanlige portefølje. Men, vi kan selvfølgelig være behjelpelig ved behov …

error: Content is protected !!