Privat og organisasjon


Firmaløsning

  • Perfekt Bilpolering (WordPress)
  • Royaler Yachts Båtcharter (WordPress) – Frem til 2017
  • Dufour Yachts (WordPress) – Frem til 2017
  • Skjævelands Photo Galleri (Joomla) – Avviklet høsten 2011
  • Underhaug AS (Norsk side i WordPress)
  • W~Yacht as (WordPress) – Vår største satsing så langt – frem til 2017
  • Øya Vaktmester Service (Joomla) – Avviklet pr 1.1.18

Oppsummering

Som det fremgår har det tidligere blitt benyttet både Joomla og WordPress som plattform. Fra og med 2022 vil dette kun omfatte WordPress.

Selve nettsidemalen kan enten kjøpes fra ekstern leverandør, eller utarbeidet av oss som en unik mal (utseende). Sistnevnte løsning garanterer at det kun finnes en versjon tilgjengelig.

Vi påtar oss også arbeid med revidering og oppdatering av nettsidemal gjennom serviceavtale. Det er viktig at nettstedet fungerer tilfredsstillende, også etter at malen er overtatt av kunde, også ved oppgradering av selve CMS-plattformen.

Husk at det er du som til sist skal bestemme hvordan ting skal se ut -, valgmulighetene er mange …

Nettsidens innhold som bilder og tekst bestemmes og vedlikeholdes av brukeren selv (kunden). Vi påtar oss kun oppdraget med å utarbeide selve arbeidsflaten, hvis ikke annet er avtalt.

error: Content is protected !!