Prisinformasjon

Innledningsvis ønsker vi å gjøre oppmerksom på at det er umulig for oss å sette en fast pris som skal dekke alle typer webdesign. Et slikt arbeid vil alltid inneholde for mange ukjente faktorer før detaljene i oppdraget er kjent.

Bruk av fastpris vil etter vårt skjønn derfor bli for høy, og vil ikke være korrekt overfor en potensiell kunde.

Først når vi kjenner detaljene kan vi avklare tidsforbruk, dvs antall timer som vil medgå til utvikling, ferdigstillelse og godkjenning. Alt dette før produktet kan overleveres til kunden.

Endelig pris vil også kunne påvirkes av behov for evt tilleggsmoduler eller brukerlisenser, alt avhengig av nettsidens kompleksitet.

Det sikreste for deg er derfor å ta kontakt og fremlegge dine ønsker og behov, slik at vi i fellesskap kan finne frem til en løsning, og en pris, vi begge kan bli fornøyd med.

Priser oppgis derfor på forespørsel, og vil altid være bestemt av kravet til nettsiden og arbeidets omfang.


Domene og Webhotell

Selv om disse tjenester ikke inngår i vår egen portefølje vil vi naturligvis være behjelpelig med både domeneregistrering og bestilling av webhotell via tredjepart, f.eks Domeneshop, hvis kunden skulle ha behov for dette. Priser bestemmes av valgt toppdomene (.com/.net/.org/.no/osv), samt webhotellets kategori og lagringskapasitet. Noen domener, f.eks .eu og .info, kan ha lavere pris.

error: Content is protected !!