Famut Webdesign

Våre egne domener og nettsider dekker følgende formål:

  • Promotere egne design av nettsider (websider) for private, lag, foreninger og mindre bedrifter
  • Plattform for uttesting av nye design til kunder

Tidligere benyttet vi Joomla som bærebjelke på alle våre nettsider. Men, etter at Joomla versjon 4 ble publisert i 2022 så viser det seg at denne versjonen krever helt andre nettsidemaler enn det vi så langt har arbeidet med. I tillegg er det meget utfordrende og arbeidskrevende å kopiere innhold fra etablerte Joomla sider til den nye versjonen.

Vi har derfor byttet til WordPress på vår egen nettside, og avventer litt og ser hvordan dette arbeidet utvikler seg …

Innledningsvis vil vi benytte Blocksy som nettsidemal, evt supplert av Elementor eller andre side-byggere for redigering av innhold. Om denne kombinasjonen er formålastjenlig og nødvendig vil fremtiden vise.

Selv om vi har hatt WordPress i vår portefølje siden 2012 så vil arbeidet med å flytte over og konvertere innholdet fra Joomla til et nytt tema i WordPress ta noe tid. Ikke minst fordi måten å sette sammen nettsidene på er meget forskjellige fra hvordan dette arbeidet ble gjort på tidligere. Å få den nye teknikken inn i fingrene vil derfor ta noe tid.

I tiden som kommer vil vi derfor prøve ut forskjellige oppsett og utseende (farge/skrift), så får vi etter hvert se om vi finner en løsning vi kan stå inne for …

Vår firmalogo øverst på siden er designet av Eirin Utne.

Egne bilder på disse sidene stammer fra kysten sørvest på Island, ikke langt fra Keflavik.

error: Content is protected !!