Velkommen til Famut Design

Våre egne domener og nettsider dekker følgende formål:

  • Promotere egne design av nettsider (websider) for private, lag, foreninger og mindre bedrifter
  • Plattform for uttesting av nye design til kunder

Tidligere benyttet vi Joomla som bærebjelke på alle våre nettsider. Men, etter at Joomla v4 ble publisert i 2022 så viser det seg at denne versjonen nå krever helt andre nettsidemaler enn det vi så langt har arbeidet med. I tillegg er det meget utfordrende og arbeidskrevende å kopiere innhold fra etablerte Joomla sider til ny versjon.

Vi bytter derfor over til WordPress på vår egen nettside, og avventer litt og ser hvordan dette arbeidet utvikler seg …

Innledningsvis vil vi benytte vi Blocksy nettsidemal som ramme, supplert av Elementor side-bygger for redigering av innhold. Om denne kombinasjonen er nødvendig vil fremtiden vise.

Selv om vi har hatt WordPress i vår portefølje siden 2012, så vil arbeidet med å flytte og konvertere innhold fra Joomla til et nytt tema i WordPress ta noe tid. Ikke minst fordi måten å sette sammen delene i nettsiden på er meget forskjellige fra hvordan vi gjorde dette tidligere. Å få den nye teknikken inn i fingrene vil derfor ta noe tid.

I tiden som kommer vil vi derfor prøve ut forskjellige oppsett og utseende (farge/skrift), så får vi etter hvert se om vi finner en løsning vi kan stå inne for …

Vår firmalogo er forøvrig designet av Eirin Utne.

Bilder på disse sidene er tatt sørvest på Island, ikke langt fra Keflavik by.

error: Content is protected !!