Velkommen til Famut Design

Våre egne domener og nettsider dekker følgende formål:

  • Promotere egne design av nettsider (websider) for private, lag, foreninger og mindre bedrifter
  • Plattform for uttesting av nye design til kunder

Tidligere benyttet vi Joomla som bærebjelke på våre nettsider. Men, etter at Joomla v4 ble publisert så viser det seg at denne versjonen nå krever helt andre nettsidemaler enn det vi så langt har arbeidet med. I tillegg er det meget utfordrende å kopiere innhold fra etablerte Joomla sider til ny versjon.
Vi bytter derfor over til WordPress på vår egen nettside, og avventer litt og ser hvordan dette arbeidet utvikler seg …

Innledningsvis vil vi benytte vi Blocksy nettsidemal som ramme, supplert av Elementor side-bygger for redigering av innhold. Om denne kombinasjonen er nødvendig vil fremtiden vise.

Selv om vi har hatt WordPress i vår portefølje siden 2012, så vil arbeidet med å flytte og konvertere innhold fra Joomla til et nytt tema i WordPress ta noe tid. Ikke minst fordi måten å sette sammen delene i nettsiden på er meget forskjellige fra hvordan vi gjorde dette tidligere. Å få den nye teknikken inn i fingrene vil derfor ta noe tid.

I tiden som kommer vil vi derfor prøve ut forskjellige oppsett og utseende (farge/skrift), så får vi etter hvert se om vi finner en løsning vi kan stå inne for …

Vår firmalogo er forøvrig designet av Eirin Utne.

Bilder på disse sidene er tatt sørvest på Island, ikke langt fra Keflavik by.